KevätSuunnistus 2021 – Pysäköintiohjeet

KevätSuunnistus 8.-9.5., Suunnistusliigan Kevät-Keskari la 8.5. ja Viestiliigan Kymen Rastiviesti su 9.5. ohjeistus pysäköintiin saapumiseen ja tapahtumasta poistumiseen

Pysäköinti 

Opastukset paikallaan kilpailupäivien aamuina klo 8 alkaen. Katso paikoitusten sijainnit Yleisjärjestelyt-kartasta!

Valtatie 6:n ja tien n:o 360 risteyksen kautta saapuvat

ohjataan aluksi Teuroistenkirkkotien reunaan tienvarsipaikoituksiin P5 – P2.

Opastus VT6:n ja tien n:o 360 risteys Elimäellä (Alppiruusun risteys). Navigaattoriosoite Kausalantie 260, Kouvola. Opastus ohjaa Teuroistenkirkkotien alkuun, jota käytetään pääpaikoituksena (P5 – P2). Tiepaikoituksen täyttyessä paikoitus peltopaikoituksina (P7 ja P9). (Kausalantie 219 / Mommolantie).  

Teuroistenkirkkotiellä pysäköinti tapahtuu järjestäjien ohjeistuksien mukaisesti tien oikeaan reunaan etelästä-pohjoiseen ajettaessa. Kilpailujen aikana kilpailijoiden tieliikenne on yksisuuntainen; areenan pohjoispuolella olevat poistuminen tapahtuu pohjoisen kautta.  

Iitin Kausalasta ja Haapa-Kimolan suunnasta tietä 360 saapuvat

ohjataan ensiksi paikoitukseen P9 (Mommolantie 37, Elimäki). Jos paikoitus täyttyy, ohjataan tulijat paikoitukseen P7 tai tienvarsipaikoitukseen P5 – P2.

Poistuminen 

Tiepaikoituksista 

P5 – P3:
Poistuminen tapahtuu pohjoisen kautta ajamalla reittiä Teuroistenkirkkotie – Saviantie – Ropsulantie – Teuroistentie. Ajoreitti on joistakin kohdin kapea. Huomioi myös mahdollinen paikallinen muu liikenne ja teillä liikkuvat ihmiset. Teuroistenkirkkotietä on Areenalta Saviantielle noin 4km. Reitti on opastettu.

P2:
Poistumisen mahdollisuus takaisin Kausalantielle.

P7, P8 ja P9:
Peltopysäköinneistä poistuminen omatoimisesti.

Pysäköinnin käytänteitä 

Seuraa pysäköinnin ohjeistuksia. Pysäköintiohjaajat ohjaavat paikoitusta. Pysäköintipaikat on esitetty kartalla.  

Koronan vuoksi tule kilpailupaikalle – tee kilpailusuoritus – poistu. Samalla järjestäjä pyrkii hyödyntämään paikoitusta niin, että pysäköintipaikkoja voidaan kierrättää paikkojen vapautuessa.

Tienvarsipaikoitukset aloitetaan täyttämään ensiksi P4 ja P3 paikoituksista. Areenan lähellä olevia tieosuuksia varataan kisajärjestelyyn liittyville toimijoille. Haapa-Kimolan suunnasta tulijoita ohjataan ensiksi P9 paikoitukseen, josta on mahdollisuus poistua tulosuuntaan.

P1 – paikoituksen järjestäjä varaa muuhun pysäköintitoimintaan.  

P10 ja P11 ovat varaparkkialueita. Jos ne otetaan käyttöön, esimerkiksi peltoparkkien ollessa käyttökelvottomia, niin saapuminen niistä areenalle opastettua reittiä luoteesta peltoa pitkin. P11 on purkupaikka, josta ajoneuvot ajatetaan Alppiruusun pihaan tai Elimäen koulukeskukseen. Kuljettajille sieltä kuljetus parkkiin P1.

Matkailuajoneuvot 

Matkailuajoneuvoille saapuville ennakkoon ilmoittautuville järjestäjä varaa omat paikoitukset. Tiepaikoituksien poistumisreittiä ei suositella matkailuautoille.

Matkailuautojen parkkiin ennakkoon ilmoittaminen p. 040 746 0088.