KevätSuunnistus 2021
Vanha senaatin kartta 1875 julkaistaankin seuraavaksi

Vanhojen karttojen julkaisua jatkettiinkin nyt vastoin aiempia lupauksia historian hämärään päin. Vuoden 1875 maastomittaukseen perustuva senaatin kartta kuvaa vieläkin kevään 2021 Hangasmäen maastoa pääpiirteissään hyvin. Ottaen huomioon, ettei tuolloin ollut ilmakuvia eikä laserkäyriä, vaan topografit tekivät karttaa maastomittauksin, on lopputulos nykyiseen verraten yllättävän tarkka.

Lainaus wikipediasta: ”Senaatinkartasto kuvaa Etelä-Suomen aluetta, asutusta ja maastoa noin 61. leveyspiirille asti hyvin seikkaperäisesti. Se tukeutuu astronomis-geodeettiseen runkoon. Kartasto kuvaa myös topografisesti korkeuskäyrien avulla maaston muotoa. Korkeussuhteet on merkitty karttalehdille käyrillä kahden sashenin (4,27 m) välein.” Aiheeseen voi perehtyä laajemminkin googlettamalla ”senaatin kartasto”.

Karttalehti käsittää ”Uudenmaan lääniä, Pernajan kihlakuntaa, Elimän Pitäjää, Iittiin Pitäjää ja Laptreskin Pitäjää”, yhteensä noin 106,5 neliövirstaa. Neliövirsta vastasi 1,138 neliökilometriä. Karttalehti on kooltaan melko juhlava eli runsaat 121 neliökilometriä. Tuolla olisi 100 vuotta sitten voinut järjestää melkoisen suunnistusmaratonin tai jopa rogainin.

***

Paluu kisan pääsivulle