SM-keskimatka 2018 – Ratamestarien lausunto

Vuoden 2018 SM keskimatkan kilpailu R1 ja R2 järjestetään Kouvolan Vuohijärvellä Halisen- ja Hunkerinromppujen alueella. Maasto on Salpausselän harju- ja suppa-aluetta, jossa korkeuserot ovat korkeimmillaan n. 40 metriä. Maasto muodostuu syvistä jyrkkäreunaisista supista ja harjuista, osin pienipiirteisestä suppa-kumpareikosta sekä myös tasaisemmasta kankaasta. Maasto on havupuuvaltaista mänty- ja kuusimetsää. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä tai erinomainen, toki myös metsätalouden toimenpiteet ovat maastoon omat jälkensä jättäneet.

Kartta on Asko Määtän kartoittama. Kartta on selkeälukuinen ja hyvin paikkansa pitävä. Kartan vihreän kuvaus on tasalaatuinen ja tiukkalinjainen. Maaston luonteeseen liittyen kartalta ei löydy harmaata väriä ja sinistäkin on hyvin vähän. Kilpailukartat ovat A4-koossa ja mittakaavat tutut 1:10 000 sekä 1:7500 50-vuotiailla ja vanhemmilla.

Radoista on pyritty laatimaan monipuolisesti eri taito-ominaisuuksia vaatia, fyysisiä ominaisuuksia unohtamatta. Tämän tyyppinen kilpailu; mukana kaikki ikäryhmät ja aamupäivän karsinnat sekä iltapäivän finaalit, vaativat maastoon runsaasti rasteja, joten rastikoodien kanssa kannattaa olla tarkkana. M/W21-sarjojen WRE-kilpailu televisioidaan, joten maastossa on kameroita ja kaapeleita, muistakaa huomioida nämä suunnistaessanne.

R2-sarjalaisille huomio: lähtöön 6 kuljetaan reittiä, jonka loppuosa on jyrkkäpiirteinen. Varatkaa siis matkaan aikaa, jotta lihakset ovat tuoreena taas lähtöhetkellä.

Ratamestarit toivottavat kaikille kilpailijoille onnistuneita suorituksia Kouvolan supikoissa!

Kouvolassa 12.5.2018.

Ossi Karvonen ja Marko Uotila

 

Ratamestarien lausunto (pdf)

Takaisin SM-kisasivulle