Ratamestarin lausunto SM-erikoispitkä 2023

Maasto
Maasto on tyypillistä pohjois-kymenlaaksolaista talousmetsää kohtalaisin korkeuseroin. Maastoa halkoo useat metsäautotiet ja muutamat pienet vesistöt. Puusto vaihtelee vanhasta kuusikosta ja nopeasta mäntykankaasta nuorempiin kasvatusmetsiin. Paikoin löytyy myös hakkuuaukkoja. Isompiin hakkuuaukeisiin pääsevät tutustumaan vain pisimpien ratojen suunnistajat.


Maastopohja on lähes kauttaaltaan hyväkulkuista. Paikoin jopa erittäin hyväkulkuista. Kivikkoa maastossa on vain pienillä alueilla. Aluskasvillisuutta on kosteammilla maaston osilla kohtalaisesti, mutta kisojen ajankohdan takia nekin ovat lakastumaan päin. Suota ei kartan alueelta juurikaan löydy. Näin ollen maastopohja tullee säilymään hyvin juostavana, vaikka tulisi sateisempikin syksy. Ojat ovat pääasiassa hiekkapohjaisia, joten ne voi usein ylittää pohjan kautta, ellei ponnistusvoima riitä hyppäämään vastapuolelle.


Kartta
Konttivuoren kartta on Janne Weckmanin käsialaa. Osa kartasta on aiemmin suunnistuskartoittamatonta uutta maastoaluetta. Kartoitustyö on tehty syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana sekä lopullinen ajantasaistus syyskuussa 2023. Kartta on kauttaaltaan tasalaatuinen ja kuvaa erinomaisesti maastoa. Kartoittaja ei ole sortunut näpertelyyn, vaan kartta on hyvin luettavissa myös pienemmässä 1:15 000 mittakaavassa. Toki tämä tarkoittaa sitä, että aivan pienimpiä maastosta löytyviä kohteita ei ole karttaan kuvattu, mutta eihän niitä SM-kisoissa kovassa vauhdissa huomaisikaan.


Kilpailukeskuksen lähialueella on paljon polkuja, joista heikoimpia ei ole pystynyt tai kannattanut karttaan merkitä. Lisäksi maastoon syntyy varmasti eritasoisia uria, kun toista tuhatta suunnistajaa siellä innokkaasti kirmaa. Näistä karttaan merkkaamattomista heikoista kulku-urista ei kannata turhaan häkeltyä.


Radat
Ratasuunnittelussa on pyritty huomioimaan erikoispitkän matkan erityispiirteet. Maaston lukuisat metsäautotiet ja muut kulku-urat sekä erilaiset pienet vesistöt ovat mahdollistaneet erilaisten ja eripituisten reitinvalintavälien suunnittelun käytännössä katsoen joka sarjalle. Kilpailijoita ei tulla haastamaan vain pelkillä reitinvalintaväleillä, vaan tarjolla on myös tarkkaa suunnistusta vaativia rastipisteitä. Näin ollen eroja tullaan siis varmasti tekemään juoksuvauhdin ja kestävyyden lisäksi myös hyvällä suunnistuksella ja oikeilla reitinvalinnoilla.


Yhteislähtösarjoissa ei ole luotettu siihen, että pelkät reitinvalintavälit ja fyysiset erot tulisi hajottamaan letkoja tarpeeksi vaan näillä radoilla on käytetty lisäksi erilaisia hajautusmenetelmiä, kuten perhoslenkkejä ja salmiakkihajontaa. Onkin siis syytä olla tarkkana, jotta tulee kiertäneeksi rastit oikeassa järjestyksessä.


Kartanvaihto
Pisimmillä radoilla (sarjat H21, D21, H20, H35, H40 ja H45) on käytössä kartanvaihto. Kartanvaihto on maastossa, joten omien juomien toimittaminen sinne ei ole mahdollista. Kartanvaihdossa vanha kartta luovutetaan pois ja uusi, omaa kilpailunumeroa vastaava kartta, otetaan karttatelineestä. Olkaa tarkkoina, että otatte oman karttanne.

Onnea, menestystä ja jaksamista kisaan,


Ratamestari

Jukka Tani