Uusi Sahalanmäen kartta Tyrrissä.

Lähtö ja parkki:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=L%C3%A4ht%C3%B6+ja+P&srs=EPSG%3A3067&y=6748116&x=493111&lang=fi

6,2km

(oikaisut esim. 7-M 2,5km, 10-M 4,5km)

Käyräkartta

Tavallinen kartta