Urheilijasopimus

Sopijaosapuolet

Kouvolan Suunnistajat ry (myöhemmin seura) ja Kouvolan Suunnistajien edustusurheilija (edustusryhmäläinen).

Sopimuksen kohde

Edustusurheilu ja valmennustoiminta (suunnistus) siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvoitteineen.

Kilpailumaksut

Seura maksaa edustusurheilijan osanottomaksut alla olevan erittelyn mukaan.

 • SM-kilpailut
 • Seuran ilmoittamat katsastuskilpailut viesteihin
 • 10 kansallista kilpailua (rastiviikkojen osallistumismaksut – FIN 5 ja Kainuu – urheilija maksaa itse)
 • Viestit
 • Alle 18-vuotiailta korvataan kaikki kilpailut lukuun ottamatta rastiviikkoja
 • Talkoilla voi hyvittää kilpailumaksuja 10€/kolme tuntia talkootyötä

Seura ei maksa jälki-ilmoittautumisia eikä kilpailuista poisjäämisiä. Seuralla on oikeus periä osanottomaksu urheilijalta, jos hän jää syyttä pois kilpailusta. Jos urheilija ilmoittaa sairauteen perustuvan poisjäännin seuran kilpailuilmoittajalle ennen kilpailua, osanottomaksua ei peritä takaisin.

Edustusryhmäläisten SM-kilpailujen majoituksista korvataan max 30 euroa/yö (mikäli ei ole yhteisesti järjestettyä majoitusta). Edustusryhmäläisten SM-kilpailujen matkakuluja korvataan 5 senttiä/kilpailija/km. Matka- ja majoituskulut korvataan laskua ja maksutositteita vastaan.

Edut ja velvoitteet

Suunnistuksen vuoden 2016 edustusryhmään kuuluvat ovat oikeutettuja korvauksetta seuraaviin etuuksiin, mikäli he ovat ottaneet vastaan ryhmäpaikan ja maksaneet 90€ ryhmämaksun (80€ mikäli edustusryhmäläinen ei ota käyttöön MyO:ta) sekä sitoutuvat suorittamaan heille asetetut velvoitteet.

Edut:

 • Kotileirit
 • Muut leiri: Leirimajoitukset ja materiaali
 • Seuran järjestämät alueen iltarastit (Kouvolan Sanomien ja Keskilaakson)
 • Kupit (Yö- ja Talvi-/Kortteli-)
 • Harjoitukset
 • 70€ vaate-etu tilattaessa seuravaatteita kesä-/talvivaatetilauksessa
 • MyO (http://www.mysport.fi/mysport/my-o/)

Velvoitteet:

 • Aikuiset sitoutuvat ryhmänsä toimintaan. Nuoret tekevät tämän lisäksi kirjallisen valmentautumissuunnitelman (tavoitteet ensi vuodelle, lyhyt analyysi kuluneesta kaudesta, vahvuuksien/heikkouksien arviointi).
 • Hyväksyy urheilijasopimuksen seuran kanssa
 • Osallistuminen viesteihin (perustellut poisjäännit ovat hyväksyttäviä)
 • Vähintään 10 tuntia talkootyötä

Ryhmämaksu

 • 90€/vuosi (80€ mikäli edustusryhmäläinen ei käytä MyO:ta)
 • Tilille FI75 5750 0120 2124 45, viitenumerolla 1203

Mikäli urheilija ei maksa ryhmämaksua, hän voi osallistua ym. tapahtumiin tapahtumakohtaisin maksuehdoin.

Edustaminen

Urheilijan on noudatettava Suomen Suunnistusliiton sääntöjä sekä seuran sääntöjä ja erillisohjeita.

Urheilijan sitoutuu noudattamaan asutoimittajan (Trimtex) sopimusehtoja. Edustustehtävissä, kilpailuissa, kilpailupaikoilla sekä palkintojen jaoissa pukeudutaan sopimuksen mukaisiin asuihin.

Urheilijan on osallistuttava seuran huipputiimin järjestämille kotimaan leireille, sekä tärkeimpiin viesteihin (Jukola, NuJu, SM). Seuralla on oikeus erottaa urheilija edustusryhmästä, jos hän jää syyttä pois leireiltä tai viesteistä. Perusteltavat poisjäännit, esim. sairaus, vamma, opiskelu-/työesteet tai muun lajin arvokisat on ilmoitettava huipputiimille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Urheilija voidaan huipputiiminn päätöksellä tarvittaessa määrätä edustamaan seuraansa seuraavissa viestikilpailuissa:

Suunnistus 

SM-viesti
Jukolan ja Venlojen viesti
Nuorten Jukola

 

Muut ehdot

Urheilija voi tämän sopimuksen estämättä edustaa toista seuraa, jos hän kilpailee toisessa urheilulajissa (esim. hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus). Tämän sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet eivät koske kakkoslajia eivätkä kakkoslajin osalta sido kumpaakaan tämän sopimuksen sopijapuolia.

Tämä sopimus ei koske Suomen Suunnistusliiton kansallisia eikä kansainvälisiä edustustehtäviä.

Urheilija voi itse hankkia tukijoita ja pitää näiden mainoksia seura-asuissaan. Niin hankitut mainokset eivät kuitenkaan saa johtaa eturistiriitoihin (kilpailevat yritykset) seuran hankkimien tukijoiden kanssa.

Jos urheilija tämän sopimuksen ehtoja laiminlyömällä aiheuttaa seuralla taloudellisen vahingon, seura voi periä urheilijalta korvauksen.

Voimassaolo

Tämä urheilijasopimus on voimassa vuonna 2016

Sopimuksen purkaminen

Tämä sopimus voidaan voimassaoloaikanaan purkaa, jos sopijaosapuolet yksimielisesti niin neuvottelevat.

Jos urheilija syyllistyy doping-rikkomukseen, tämä sopimus purkautuu välittömästi.

Erimielisyydet

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa.

 

Tämä sopimus hyväksytään liittymällä Kouvolan Suunnistajien edustusryhmään.

Kouvolassa  2016