Paikka: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=l%C3%A4ht%C3%B6&srs=EPSG%3A3067&y=6750468&x=485791&lang=fi

 

hajonnoilla:

1 rata

2 rata

3 rata

4 rata